Utvalg:
Velg periode:
2010

Felles for innbyggere og folkevalgte

Antall
kommuner
Høyeste
(små kommuner)
Laveste
(små kommuner)
Alvdal
Innbyggere Folkevalgte Innbyggere Folkevalgte Innbyggere Folkevalgte

I det store og hele er jeg godt fornøyd med kommunens tjenestetilbud

43

3,5

3,6

2,6

2,5

3,2

3,1

Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om aktuelle saker som diskuteres i kommunepolitikken

43

3,3

3,4

2,2

2,1

3,1

2,9

Her i kommunen er det særinteresser som får gjennomslag, ikke innbyggernes fellesinteresser

43

3,0

3,4

2,4

1,8

2,5

2,6

Her i kommunen tar de folkevalgte hensyn til innbyggernes synspunkter

43

3,0

3,4

2,2

2,5

2,9

2,9

Kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får igjen for skattepengene

43

2,7

3,0

2,0

1,7

2,5

2,5

Det spiller ingen rolle for kommunens politikk hvilke partier som sitter ved makten

43

3,0

2,7

2,4

1,5

2,7

2,0

Innbyggere

Antall
kommuner
Høyeste
(små kommuner)
Laveste
(små kommuner)
Alvdal

Pålitelig styre

43

2,9

2,4

2,8

Ansvarlig styre

43

3,0

2,3

2,8

Borgernært styre

43

2,9

2,1

2,8

Effektivt styre

43

3,0

2,5

2,8

Folkevalgte

Antall
kommuner
Høyeste
(små kommuner)
Laveste
(små kommuner)
Alvdal

Om arbeidet som folkevalgt

43

2,9

2,4

2,7

Forholdet til administrasjonen

43

2,7

2,1

2,4

Forholdet til lokalsamfunnet

43

2,8

2,4

2,7

Hvordan kommuen fungerer

43

3,0

2,4

2,8